ภาพผลงาน

ผลงานที่ผ่านมา                            
หน่วยงานราชการ
กรมพลศึกษา
กรมสรรพากร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ                                                                                       
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำนักงาน จังหวัดบึงกาฬ                                                       
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ

หน่วยงานเอกชน
บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (โรงงานปลากระป๋อง 3 แม่ครัว)
บริษัท สยามนิสสันมหานคร  จำกัด และบริษัทฯในเครือ
บริษัท นารากรุงเทพ จำกัด
บริษัท มิตซูระยอง จำกัด
บริษัท แม็กซ์เวย์  จำกัด
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด
บริษัท อิโตชู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฟชั่นมีเดีย วิชั่น จำกัด (จ.ระยอง)
บริษัท ทีคอน 1995 จำกัด (จ.ราชบุรี)
บริษัท แอล พี เอ็ม จำกัด 
บริษัท เอ็ฟเฟ็คทีฟ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ไทยเบิร์นเนอร์ อินดัสเตรียล ฮีส จำกัด
บริษัท อินดัสเตรียล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
บริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซาท์อีส เอเซีย จำกัด
โรงเรียนสอนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
บริษัท แอดวานซ์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
ตลาดนัดแม่เล้ง บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา